۲۶,۰۰۰ تومان۶۰,۵۰۰ تومان
۲۴,۵۰۰ تومان۶۶,۵۰۰ تومان
۲۵,۵۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان
۲۴,۵۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۵۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان
شهر رمضان

یک عدد آیس کافی رایگان

برای سفارشات بالای 125 هزار تومان 
close-link