آموزش ترامیسوی قهوه و نارگیل

آموزش ترامیسوی قهوه و نارگیل همراه دارنیکو باشید.

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ برای ترامیسوی قهوه و نارگیل

ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ ﻟﯿﺪﯼ ﻓﯿﻨﮕﺮ ۱۲ ﻋﺪﺩ

ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ۳ ﻋﺪﺩ

ﺷﮑﺮ ۲/۱ ﻟﯿﻮﺍﻥ

ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ۲/۱ ﻟﯿﻮﺍﻥ

ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺎﺳﮑﺎﺭﭘﻮﻧﻪ ۲۰۰ ﮔﺮﻡ

ﺧﺎﻣﻪ ۲۰۰ ﮔﺮﻡ

ﻗﻬﻮﻩ ﻓﻮﺭﯼ ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ

ﭘﻮﺩﺭ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﻭ ﺷﮑﻼﺕ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ

اول از همه باید کرم تیرامیسو را آماده کنیم. ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﻡ ﺗﯿﺮﺍﻣﯿﺴﻮ، ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ، ﺯﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﮑﺮهم می زنیم ﺗﺎ ﮐﺮﻡ ﺭﻧﮓ ﻭ ﮐﺸﺪﺍﺭ ﺷﻮﺩ. سپس ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﻗﻬﻮﻩ ﻓﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮﺍﻥ آﺏ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺳﺮﺩ ﺣﻞ می کنیم ﻭ ﺑﻪ ﺯﺭﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ می نماییم. ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺎﺳﮑﺎﺭﭘﻮﻧﻪ، ﺧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺭﺍ هم ﺍﺿﺎﻓﻪ می کنیم، و در انتها ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻥ می زنیم ﺗﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. حال دسر آماده است تا آن را نوش جان کنید.

گردآوری و تنظیم: مجله و فروشگاه اینترنتی دارنیکو

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید:

درج یک پاسخ

ایمیل شما به طور عمومی نمایش داده نمی شود