درباره فرهنگ حسی قهوه، زبان جهانی برای توصیف طعم قهوه

ویرایش دوم فرهنگ حسی جهانی قهوه منتظر شد فرهنگ حسی قهوه شامل تعریف و توصیف دقیقی از ۱۱۰ عطر، طعم و بافت قابل‌یافت در قهوه می باشد. که به‌همراه مرجع، شدت و طریقه‌ی آماده‌سازی است. در آخرین نسخه فرهنگ حسی قهوه، مرجع‌هایی جدید برای ۲۴ عطر و…