آرشیو برچسب ها

استارباکس رزرو Starbucks Reserve

استارباکس رزرو Starbucks Reserve بخارست

استارباکس رزرو Starbucks Reserve  این بار در بخارست استارباکس رزرو Starbucks Reserve اخیرا یک شعبه در شهر تاریخی بخارست کشور رومانی افتتاح کرد. این شعبه از استارباکس رزرو با 395 متر مربع، در دو سطح به اضافه یک تراس، در خیابان لیپسانی…